“චොකා මල්ලී පාර්ලිමේන්තු එවන්න.” කතානායක බන්ධනාගාර නිළධාරීන්ට දැනුම්දෙයි.

0
304
- Advertisement -

චොකා මල්ලී පාර්ලිමේන්තු එවන්න.
කතානායක බන්ධනාගාර නිළධාරීන්ට දැනුම්දෙයි.

මරණ දඩුවම ලබා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටින ප්‍රේමලාල් ජයසේකර හෙවත් චොකා මල්ලීට, පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමේ අවස්ථාව ලබා දෙන ලෙස, කතානායාක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා විසින් බන්ධනාගාර නිළධාරීන් ට නියෝග කළේ ය.

රත්නපුර මහාධිකරණයෙන් මරණ දඩුවම ලබා තිබුනද, අදාල මන්ත්‍රීවරයා ඔහුට ලැබුණු තීන්දුවට එරෙහිව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීම වැළැක්වීම මගින්, ඔහු නියෝජනය කරන රත්නපුර ජනතාවට අසාධාරණයක් වන බවට චෝදනා එල්ල වී තිබේ.