චොකා මල්ලී අදත් පාර්ලිමේන්තු ආවේ නෑ.

0
368
- Advertisement -

චොකා මල්ලී අදත් පාර්ලිමේන්තු ආවේ නෑ.

මරණ දඩුවම ලබා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටින, රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රේමලාල් ජයසේකර හෙවත් චොකා මල්ලී, අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය සදහා සහභාගී කරවන මෙන්, කතානායකවරයා විසින් බන්ධනාගාර බලධාරීන් වෙත නියෝග කළද, අද දිනයේදීත් ඔහු පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය සදහා සහභාගී වූ වේ නැත.

කෙසේ වෙතත්, සැප්තැම්බර් මාසයේ 08 වන දා නැවත පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිත අතර, එදින ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට කැදවාගෙන එන ලෙස තමන් බන්ධනාගාර කොමසාරිස් දැනුවත් කරන බව, කතානායකවරයා පවසා සිටියේ ය.