චොකා මල්ලීට පාර්ලිමේන්තු එන්න ඉඩ දීමෙන් කතානායක; ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කෙළසයි.

0
440
- Advertisement -

චොකා මල්ලීට පාර්ලිමේන්තු එන්න ඉඩ දීමෙන්
කතානායක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කෙළසයි.

මිනීමැරුම් නඩුවක අපරාධ කරුවෙකු ලෙස මරණීය දණ්ඩනය ලබා සිටින, ප්‍රේමලාල් ජයසේකර හෙවත් චොකා මල්ලී, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස පිළිගැනීම, කතානායකවරයා විසින් කරන ලද අනීතික ක්‍රියාවක් බව, එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසයි.

එමෙන්ම, අභියාචනාධිකරණ තීන්දුවේ කිසිම තැනක, ප්‍රේමලාල් ජයසේකරට පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමට අවසර දෙන ලෙස නියෝග කර නැති බව ද එජාපය පවසයි.

කතානායක වරයා විසින් කර තිබෙන්නේ, ත්‍රස්තවාදයට උඩගෙඩි දීමක් පවසන එක්සත් ජාතික පක්ෂය, කතානායක වරයාගේ එම තීන්දුව ආපසු හැරවිය යුතු බවද සදහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − three =