චොකා මල්ලීට පාර්ලිමේන්තු යාමට අවසර ලැබේ.

0
330
- Advertisement -

චොකා මල්ලීට පාර්ලිමේන්තු යාමට අවසර ලැබේ.

මරණ දඩුවම ලබා බන්ධනාගාරගතව සිටින ප්‍රේමලාල් ජයසේකර හෙවත් චොකා මල්ලී, පාර්ලිමේල්තුවට ගෙන යෑමට පියවර ගන්නා ලෙස අභියාචනාධිකරණය බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝග කර ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine − 2 =