චීන ප්‍රබලයා යයි. එම්.සී.සී ගැන සාකච්ඡා කිරීමට ඇමරිකානු ප්‍රබලයා මේ මාසයේ දී ම එයි.

0
508
- Advertisement -

චීන ප්‍රබලයා යයි.
එම්.සී.සී ගැන සාකච්ඡා කිරීමට
ඇමරිකානු ප්‍රබලයා මේ මාසයේ දී ම එයි.

එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පියෝ මේ මාසය තුළ දිවයිනට පැමිණිමට නියමිත බව, සන්ඬේ ටයිම්ස් පුවත්පත සිය මුල් පුවතින් වාර්තා කරයි.

මයික් පොම්පියෝ, පසුගිය වසරේ දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතව තිබුණු අතර පසුව එම සංචාරය කල් තබන ලදී.

මෙවර සංචාරයේ දී, මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් ගිවිසුම මගින් ලංකාවට ලබා දීමට නියමිත ඇමරිකානු ඩොලර් 450 ක ප්‍රධානය පිළිබදව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමග සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත ය.

2015 වසරේ දී ජෝන් කෙරී පැමිණීමෙන් පසුව, ලංකාවට පැමිණෙන එක්සත් ජනපද යේ ඉහළම රාජ්‍ය නිළධාරියා වන්නේ මයික් පොම්පියෝ ය.