“චීන ණය උගුලට හසු වුණොත් අපිත් ලංකාව වගේ වේවි.” කෙන්යානු පාර්ලිමේන්තුවේ දී කතා වේ.

0
515
- Advertisement -

“චීන ණය උගුලට හසු වුණොත්
අපිත් ලංකාව වගේ වේවි.”
කෙන්යානු පාර්ලිමේන්තුවේ දී කතා වේ.

තම රට චීනය විසින් ලබා දෙන ණය සහ ආයෝජන දිගින් දිගටම ලබා ගැනීමට කටයුතු කළහොත්, ලංකාව පත්වී ඇති ඉරණමට තම රට ද පත්විය හැකි බව කෙන්යාවේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ සාකච්ඡුා වී ඇති බව විදෙස් පුවත් ආරංචි මාර්ග පවසයි.

කෙන්යාව චීණ ණය උගුලක වැටීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය යන්න අවධාරණය කිරීමේ දී මෙසේ ඔවුන් ලංකාව නිදසුනක් ලෙස ගෙන සාකච්ඡුා කර තිබේ.

චීනය විසින් වසර අනූ නමයක කල්බදු ගිවිසුමක් යටතේ ලංකාවේ ප‍්‍රධාන වරායක් කළමණාකරණය කිරීමට භාරගෙන ඇත. ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් කලාක් මෙන් අපට රටේ ප‍්‍රධාන වත්කමක් චීන ජාතිකයන්ට භාර දිය යුතු තැනට පත්විය යුතු නැතැයි ඔවුන් තවදුරටත් සාකච්ඡුා කර තිබේ.


උපුටා ගැනීම – අනිද්දා පුවත්පත.