චීන්නු මෙහෙ ඇවිත් කසිප්පු පෙරති. තුන් දෙනෙක් අත් අඩංගුවට.

0
333
- Advertisement -

චීන්නු මෙහෙ ඇවිත් කසිප්පු පෙරති.
තුන් දෙනෙක් අත් අඩංගුවට.

චීන ජාතිකයන් කිහිප දෙනෙකු විසින් පවත්වාගෙන ගිය කසිප්පු තිප්පොලක්, කොල්ලුපිටිය පොලිසිය මගින් වටලා ඇති බව වාර්තා වේ.

කොල්ලුපිටියේ මහල් නිවාසයක පිරිස මෙම කසිප්පු තිප්පොල පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

කසිප්පු තිප්පොල පවත්වාගෙන ගිය චීන ජාතිකයන් තිදෙනෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ.