චීනය සහ වෛරසය කාටූනයට නැගීම චීනයේ කණසල්ලට හේතු වේ.

0
385
- Advertisement -

කොරෝනා වෛරසයත්, වෛරසය නිර්මාණය වූ චීනයත් සම්බන්ධ කර ගනිමින්, ඩෙන්මාර්කයේ එක්තරා පුවත්පතක පළ වූ කාටූන් චිත්‍රයක් හේතුවෙන්, චීනයෙ හිත රිදී ඇති බව වාර්තා වේ.

කාටූනය පළ වී ඇත්තේ ජේ.පී. නමින් හදුන්වන ඩෙන්මාර්කයේ දිනපතා පළ වන ජනප්‍රිය පුවත්පතකයි.

අදාල කාටූනය, ප්‍රකාශනයේ නිදහස සම්බන්ධ සීමාව ඉකමවා ගොස් ඇති බවට, ඩෙන්මාර්කයේ චීන තානාපති කාර්යාලය සදහන් කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, පුවත්පතේ පළ වූ කාටූනයෙන් හිත් රිදවීමක් වීනම්, ඊට තමන් සමාව අයදින බව මෙතෙක් එම පුවත්පතේ ප්‍රධාන කර්තෘ හෝ වෙනත් වගකිව යුතු අයෙකු චීනයෙන් ඉල්ලා නැත.