චීනය මුස්ලිම් විරෝධය දැඩි කරයි

0
1679
- Advertisement -


බටහිර චීනයේ ඇතැම් ප‍්‍රදේශවල දැඩි මුස්ලිම් විරෝධයක් මතුව ඇති බව බීබීසී පුවත් සේවය වාර්තා කරයි. මුස්ලිම් පල්ලි විනාශ කිරීම සහ ඇතැම් ඉස්ලාමීය සම්ප‍්‍රදායන් තහනම් කිරීම ඇතුළුව තවත් බොහෝ ආකාරයන්ගෙන් මෙකී මුස්ලිම් විරෝධය කි‍්‍රයාත්මක වෙයි. අදාල ප‍්‍රදේශයේ මුස්ලිම් තරුණයන්ට දිගු රැුවුල් වැවීම ද තහනම් කර ඇති බීබීසී පුවත් සේවය පවසයි.