චීනය නැවතත් අවදානමේ. ඊයේ දිනයට පමණක් ආසාදිතයන් 101ක් වාර්තා වේ.

0
365
- Advertisement -
Share

චීනය නැවතත් අවදානමේ.
ඊයේ දිනයට පමණක් ආසාදිතයන් 101ක් වාර්තා වේ.

චීනයෙන් – ඊයේ දිනය තුළ කොරෝනා ආසාදිතයන් එකසිය එක් දෙනෙකු හමු වී ඇති බව වාර්තා වේ. එම ප්‍රමාණය, පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ මැද භාගයෙන් පසුව චීනයෙන් හමු වූ වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවයි.

ඊයේ දිනයට පෙර දිනයේ දී ද චීනයෙන් ආසාදිතයන් 68 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + nine =