චීනයේ ශ‍්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාල වෙබ් අඩවිය – සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ වෙබ් අඩවිය ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන 04 ක වෙබ් අඩවි වෙත සයිබර්ප‍්‍රහාරයක්….!

0
261
- Advertisement -

චීනයේ ශ‍්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාල වෙබ් අඩවිය –
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ වෙබ් අඩවිය ඇතුළු
රාජ්‍ය ආයතන 04 ක වෙබ් අඩවි වෙත සයිබර්ප‍්‍රහාරයක්….!

රජයේ වෙබ් අඩවි 4 කට සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදයේ තොරතුරු ආරක්ෂක ඉංජිනේරු රවිඳු මීගස්මුල්ල මහතා පැවසුවේ, කිසියම් කණ්ඩායමක් එම වෙබ් අඩවි විකෘති කර ඇති බවයි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය , විදුලිබල මණ්ඩලය, චීනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සහ රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ වෙබ් අඩවිවල දත්ත මෙලෙස විකෘති කර ඇතැයි, අද අලුයම හඳුනාගත් බව ඔහු සඳහන් කළේ ය.

ඉන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ විදුලිබල මණ්ඩල වෙබ් අඩවි මේ වනවිට යථාතත්ත්වයට පත් කර ඇතැයි, මීගස්මුල්ල මහතා සඳහන් කළේ ය.

ඔහු වැඩිුදරටත් සඳහන් කළේ, මෙහිදී දත්ත සොරා ගැනීමක් සිදුව නැතත් දත්ත විකෘති කිරීමක් සිදුකර ඇති බවයි.

newsfirst.lk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven + seventeen =