චීනයෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට ඩොලර් මිලියන 30 ක්.

0
382
- Advertisement -

ඇමරිකාව විසින් ප‍්‍රතිපාදන ලබා දීම අත් හිටුවීමෙන් පසුව, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය වෙත ඩොලර් මිලියන 30 ක මුදලක් ප‍්‍රධානය කිරීහමට චීන රජය තීරණය කර තිබේ.

මීට පෙර, මාර්තු මාසයේ දී ද ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 20 ක මුදලක් චීනය විසින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට ලබා දී තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 3 =