චීනයෙන් ඩොලර් මිලියන 1000 ක් ණයට ඉල්ලයි..!

0
1237
- Advertisement -

රටේ කටයුතු පවත්වාගෙන යෑමට නොහැකි දැඩි මූල්‍ය අර්බුදය හමුවේ චීන සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 1000 ක ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර ඇති බව ”අනිද්දා” පුවත්පත වාර්තා කරයි.

පුවත්පත වාර්තා කර තිබෙන ආකාරයට, මුදල් ආර්ථික හා ප‍්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ චීන සංවර්ධන බැංකුවෙන් ණය ගැනීමට අදාල කැබිනට් සංදේශ කැබිනට් මණ්ඩලයට යොමු කර ඇත. ඊට ජනවාරි 14 වැනිදා පැවති කැබිනට් මණඩලයේ දී අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

2020 වර්ෂය සදහා විදේශ විනිමය කාලීන මූල්‍ය පහසුකමක් ලබා ගැනීම යනුවෙන් එම කැබිනට් සංදේශය නම් කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 3 =