චීනයෙන් ඩොලර් බිලියන 1.2 ක ණයක්..!

0
1191
- Advertisement -

ඩොලර් බිලියන 1.2 ක ණය මුදලක් ලංකාවට ලබා දීමට චීනය තීරණය කර තිබේ. මෙම ණය මුදලෙන්, ඩොලර් මිලියන 500 ඉතා නුදුරු දිනයකදීත්, අනෙක් ඩොලර් මිලියන 700 ඉන් පසුවත් ලබා දීමට චීන රජය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. මෙම ණය ආපසු ගෙවීම සදහා අවුරුදු තුනක සහන කාලයක් ශ‍්‍රී ලංකාවට ලැබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + seventeen =