චීනයෙන් ගෙනා පී.සී.ආර් යන්ත‍්‍රයේ දෝෂය චීන ජාතිකයන් විසින් ම නිවැරදි කරයි. හෙට සිට යළිත් සුපුරුදු ලෙස වැඩ කරන බවට චීන තානාපතිකාර්යාලය සහතික කරයි.

0
320
- Advertisement -

චීනයෙන් ගෙනා පී.සී.ආර් යන්ත‍්‍රයේ දෝෂය
චීන ජාතිකයන් විසින් ම නිවැරදි කරයි.
හෙට සිට යළිත් සුපුරුදු ලෙස වැඩ කරන බවට චීන තානාපතිකාර්යාලය සහතික කරයි.

චීනයෙන් ආනයනය කරන ලද රුපියල් ලක්ෂ දෙදහස් පන්සියයක පමණ වටිනාකමින් යුතු පී.සී.ආර්. යන්ත‍්‍රය, පසුගියදා බිද වැටී තිබුණු අතර, චීන කාර්මික ශිල්පීන් පැමිණ එම යන්ත‍්‍රයේ දෝෂ නිවැරදි කර ඇති බව, චීන තානාපති කාර්යාලය මගින් නිවේදනය කර තිබේ. ඒ අනුව, හෙට සිට නැවත, යථා පරිදා එම පී.සී.ආර්. යන්ත‍්‍රය කි‍්‍රයා කරනු ඇති බවට චීන තානාපති කාර්යාලය මගින් තහවුරු කර තිබේ.

මෙම පී.සී.ආර් යන්ත‍්‍රය, අයිඞීඑච් රෝහලේ ස්ථාපිත කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × five =