‘චීනයෙන් ගෙන් වූ පාසල් නිල ඇදුම් රෙදි ප්‍රමිතියෙන් තොරයි.’ ලංකා ගුරු සංගමය චෝදනා කරයි.

0
453
- Advertisement -

‘චීනයෙන් ගෙන් වූ පාසල් නිල ඇදුම් රෙදි ප්‍රමිතියෙන් තොරයි.’
ලංකා ගුරු සංගමය චෝදනා කරයි.

මෙවර පාසල් නිල ඇදුම් ලෙස පාසල් ළමුන්ට ලබා දී තිබෙන්නේ චීනයෙන් ගෙන්වන ලද ප්‍රමිතියෙන් තොර බාල රෙදි බව ලංකා ගුරු සංගමයේ සභාපති ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා සති අන්ත අනිද්දා පුවත්පත සමග පවසා තිබේ.

මිට පෙර දරුවන්ට ලබා දී ඇත්තේ කොට්න් ප්‍රතිශතය වැඩි රෙදි වර්ගයක් වන අතර මෙවර ලබා දී ඇත්තේ පොලියස්ටර් ප්‍රතිශතය වැඩි, එක් වරක් සේදු විට නූල් ඇදෙන රෙද්දක් බව ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

මෙම රෙද්දෙන් මසන ලද ඇදුම් උෂ්ණ කාලයේ දී ඇදගෙන සිටීමෙන් දරුවන් අපහසුතාවයට පත්වන බවත්, අධික ලාභ බලාපොරොත්තුවෙන් සැපයුම්කරුවන් එසේ ප්‍රමිතියෙන් තොර රෙදි ලබා දී තිබෙන බවත් ප්‍රනාන්දු මහතා වැඩිදුරටත් පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 3 =