චීනයෙන් එන අයට වෙනම පිටවීමේ පර්යන්තයක්..!

0
205
- Advertisement -
Share

චීනයේ සිට පැමිණෙන ගුවන් මගීන් වෙනුවෙන් වෙනම පිටවීමේ පර්යන්තයක් වෙන් කිරීමට සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය කටයුතු සම්පාදනය කරමින් සිටින බව වාරතා වේ.

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති මගීන් හදුනා ගැනීමේ පහසුකම් ද සහිතම මෙම පිටවීමේ පර්යන්තය සකස් කිරීමට නියමිත බවයි පැවසෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 1 =