චීනයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 180 ක ණයක්.

0
537
- Advertisement -

චීනයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 180 ක ණයක්.


චීනයේ ආසියානු යටිතල පහසුකම් සහ ආයෝජන බැංකුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 180 ක ණය මුදලක් ශ‍්‍රී ලංකාවට ලබා දීමට එකග වී ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three + two =