චිලිය, කොස්ටරිකා සහ මෙක්සිකෝව කොරෝනා එන්නත ජනතාවට ලබා දීම ආරම්භ කරයි.

0
395
- Advertisement -

චිලිය, කොස්ටරිකා සහ මෙක්සිකෝව
කොරෝනා එන්නත ජනතාවට ලබා දීම
ආරම්භ කරයි.


චිලිය, කොස්ටරිකා සහ මෙක්සිකෝව, එරට පුරවැසියන් වෙත කොරෝනා එන්නත ලබා දීම අරඹා තිබේ.

ඒ අනුව, කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව ජනතාව එන්නත් කිරීම ආරම්භ කල ලතින් ඇමරිකානු කලාපයේ පළමු රටවල් අතරට, මෙම රටවල් ඇතුළත් වේ.

මෙක්සිකෝව, එන්නත ලබා දීමේ දී එරට හෙද කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු සෞඛ්‍ය අංශ සේවකයන්ට ප‍්‍රමුඛතාවය ලබා දී තිබේ.

මෙක්සිකෝව, එරට ජනතාවට ලබා දීමට තීරණය කර ඇත්තේ, රුසියාව විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ස්පුට්නික් ෆයිව් නම් එන්නතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + 14 =