චිලියේ මහජනතාව; විප්ලවවාදී වාමාංශික තරුණයෙක් ජනාධිපති ලෙස පත් කර ගනී.

0
151
- Advertisement -

චිලියේ මහජනතාව; විප්ලවවාදී වාමාංශික තරුණයෙක් ජනාධිපති ලෙස පත් කර ගනී.


චිලී ජනාධිපතිවරණයෙන් විප්ලවවාදී වාමාංශික තරුණයෙකු වූ ගාබි‍්‍රයෙල් බොරිස් ජයග‍්‍රහණය ලබා ඇති බව වාර්තා වේ.

වයස අවුරුදු 35 ක තරුණයෙකු වන ග‍්‍රාබි‍්‍රයෙල් – හිටපු ශිෂ්‍ය නායකයෙකි.

55.87% ක වැඩි ඡුන්ද ප‍්‍රතිඵලයක් ලබා ගනිමින් ගාබි‍්‍රයෙල් ජනාධිපති ලෙස තේරීපත්ව තිබේ.

එදා මෙද තුර චිලියෙන් බිහි වූ ළාබාලතම ජනාධිපතිවරයා වන්නේ ගාබි‍්‍රයෙල් ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 4 =