චමින්ද වාස් – ඉසුරු උදාන පී.සී.ආර් වාර්තා නෙගටිව්. තරගය සැලසුම්කළ පරිදි පැවැත්වේ.

0
264
- Advertisement -

චමින්ද වාස් – ඉසුරු උදාන පී.සී.ආර් වාර්තා නෙගටිව්. තරගය සැලසුම්කළ පරිදි පැවැත්වේ.


චමින්ද වාස් සහ ඉසුරු උදානගේ දෙවන පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ වාර්තා නෙගටිව් වී ඇති අතර ඒ අනුව බංග්ලාදේශය සහ ශී‍්‍ර ලංකාව අතර පළමු එක්දින තරගය සැලසුම් කළ පරිදි පැවැත්වෙනු ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − five =