පාඨලී චම්පිකට අප්‍රේල් 26 සිට මැයි 12 දක්වා විදෙස්ගත වීමට අවසර.

0
406
- Advertisement -

රුපියල් ලක්ෂ 10 ක අමතර ඇප බැඳුම්කරයක් මත මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවකට අප්‍රේල් 26 සිට මැයි 12 දක්වා විදෙස්ගත වීමට අධිකරණයෙන් අවසර

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 2 =