චමල් රාජපක්ෂ ජනපති සටනට..!

0
170
- Advertisement -

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමල් රාජපක්ෂ මහතා ස්වාධීන අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ජනාධිපතිවරණය සඳහා මුදල් තැන්පත් කර තිබේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − 4 =