චමල් ඇමතිතුමාගේ මුණුපුරා පිට පාරෙන් රෝයල් කොලීජියට.

0
575
- Advertisement -

චමල් ඇමතිතුමාගේ
මුණුපුරා පිට පාරෙන් රෝයල් කොලීජියට.

වාරිමාර්ග අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ මුණුපුරෙකු – පසුගිය සතියේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ දෙවන ශ්‍රේණියට ඇතුළත් කර ඇති බව සති අන්ත අනිද්දා පුවත්පත වාර්තා කරයි.

අදාල සිසුවා, රාජකීය විද්‍යාලයේ 2-ජේ පන්තියට ඇතුළත් කර ඇති අතර, ඊට අදාල පාසල් සංවර්ධන ගාස්තු අගෝස්තු 18 දින පාසල වෙත ගෙවා තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අනිද්දා පුවත්පත, රාජකීය විදා්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයාගෙන් විමසා ඇති අතර, විදුහල්පති පවසා ඇත්තේ, ඒ ගැන තමන්ගෙන් නොව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් විමසන ලෙසයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිකුත් කර තිබෙන චක්‍රලේඛ අනුව, ජාතිකපාසල්වල අතරමැදි පන්තිවලට සිසුන් ඇතුළත් කළ නොහැක. එම පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත්කර ගත හැක්කේ පළමු ශ්‍රේණිය, පහවසර ශිෂ්‍යත්වය සමතුන් හා අපොස සාමාන්‍ය පෙළ සමතුන් පමණි.