ග‍්‍රාමසේවකයෝ පාර්ලිමේන්තු වටරවුමට එති.

0
495
- Advertisement -

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් ග‍්‍රාමසේවා නිළධාරීන්ගේ සංගමය විසින් පවත්වන උද්ඝෝෂණය හේතුවෙන් රාජගිරියේ ප‍්‍රදේශයේ දැවැන්ත වාහන තදබදයක් ඇති වී තිබෙන බව වාර්තා වේ.