ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් සමග අවසන් මහා තරගයට ජැෆ්නා ස්ටාලියන්ස් සුදුසුකම් ලබයි.

0
352
- Advertisement -

ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් සමග අවසන් මහා තරගයට ජැෆ්නා ස්ටාලියන්ස් සුදුසුකම් ලබයි.


ලංකා ප‍්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ අද පැවති, දඹුල්ල වයිකිං සහ ජැෆ්නා ස්ටාලියන්ස් කණ්ඩායම් අතර තරගෙයන්, දඹුල්ල වයිකිං කණ්ඩායම පරදා ජය ගැනීමට ජැෆ්නා ස්ටාලියන්ස් කණ්ඩායම සමත් විය.

ඒ අනුව, ලංකා පි‍්‍රමියර් ලීග් අවසන් මහා තරගයට ජැෆ්නා ස්ටැලියෝන්ස් කණ්ඩායම සුදුසුකම් ලැබී ය.

ජැෆ්නා ස්ටාලියන්ස් සහ ගෝල් වයිකිං කණ්ඩායම් අතර, ලංකා ප‍්‍රිමියර් ලීග් අවසන් මහා තරගය, එළැඹෙන 16 වන දා, බදාදා පැවැත්වීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + ten =