ගෝඨා තවමත් ඇමරිකානු පුරවැසියෙක්.

0
857
- Advertisement -

ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කරගෙන ඇති නිසා, තමන් දැන් ලාංකිකයෙක් බව පසුගිය දිනෙක දෙරණ 360 වැඩසටහනට එක් වෙමින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප‍්‍රකාශ කළේ ය. එසේ නමුත්, ඇමරිකානු රජය විසින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය තවමත් ඉවත් කර නැති බව වාර්තා වේ. ඇමරිකානු පුරවැසියෙකුගේ ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කිරීමට පෙර ඇමරිකානු රජය කරුණු කිහිපයක් පිළිබදව විමිසිලිමත් වන බව පැවසෙන අතර, අදාල පුද්ගලයා විසින් ඇමරිකානු රජයට ගෙවිය යුතු හිග බදු මුදල් තිබේද යන්න හා ඔහුට එරෙහිව ඇමරිකානු අධිකරණයක නඩු පැවරී තිබේද යන කාරණය ඒ අතරින් ප‍්‍රධාන බව පැවසේ. ගෝඨාභ රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව ඇමරිකාව තුළ නඩු දෙකක් පවතී. එම නඩු ඇසීම තවමත් පටන් ගෙන නැත. මේ සියලූ කරුණු විසදී ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කර ගැනීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට තවත් බොහෝ කාලයක් ගත වනු ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.