ගෝඨාභයගේ නඩුව ජුනි 19 සිට විභාගයට

0
702
- Advertisement -

ගෝඨාභය රාජපක්ෂට එරෙහි ඩී.ඒ රාජපක්ෂ කෞතුකාගාරයේ නඩුව ජුනි 19 සිට විභාගයට ගැනීමට විශේෂ මහ අධිකරණය තීරණය කරයි,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × three =