ගෝඨාට වෙනම ආරක්ෂක බල ඇණියක්.

0
1340
- Advertisement -

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා ශ‍්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ස්වේච්ඡුා බල ඇණියක් යෙදවීමේ සූදානමක් පවතින බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මෙම ආරක්ෂක බල ඇණිය, දැනට ඔහු වෙනුවෙන් සිටින නිත්‍ය ආරක්ෂක බල ඇණියට අමතරව ගොඩ නගන බල ඇණියකි. සෑම මැතිවරණ කොට්ඨාශයකින්ම පනස් දෙනෙකු ගණනේ මෙම බල ඇණියට එක් කර ගන්නා බවයි වාර්තා වන්නේ.

යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතාද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමට නියමිතය. ඊට අමරතව, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ආරක්ෂක ලේකම්ව සිටි සමයේ ඔහු සමඟ කටයුතු කළ ආරක්ෂක හමුදාවන්ට සම්බන්ධ තවත් බොහෝ පිරිසක් මෙම බල ඇණිය සමඟ එකතුවීමේ කැමැත්තෙන් පසුවන බවද වාර්තා වේ.