ගෝඨාට ජූලි 24 තෙක් ඉන්න අවසර

0
690
- Advertisement -

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා විදෙස්ගතවීමට විශේෂ මහා අධිකාණය ලබා දී තිබූ අවසරය ජූලි 24 තෙක් දීර්ග කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 1 =