ගෝඨාගේ ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවතට..?

0
533
- Advertisement -
Share

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය නිල වශයෙන් ඉවත්කරගෙන ඇති බව ඔහුගේ මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක මිලින්ද රාජපක්ෂ පවසයි.

මේ බව සදහන් කරමින් සිය ට්විටර් ගිණුමේ පණිවිඩයක් තබා තිබෙන මිලින්ද රාජපක්ෂ මහතා, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කළ බවට සහතික කරමින් ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර තිබෙන ලිපියද ඊට අමුණා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 1 =