ගෝඨාගේ ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීමට SLPP ලේකම් මැතිවරණ කොමිසමට.

0
704
- Advertisement -

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් ඇප මුදල් තැම්පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ලේකම් නිතීඥ සාගර කාරියවසම් මැතිවරණ කොමිසමට පැමිණෙයි.