ගෝඨාගෙ පුරවැසිභාවයට එරෙහි පෙත්සම විභාගයට ගැනේ.

0
746
- Advertisement -

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මෙරට පුරවැසියෙකු ලෙස පිළිගැනීමට එරෙහි පෙත්සම ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ සළකා බැලිම ඇරඹේ.