ගෝඨාගමනය

0
468
- Advertisement -
Share

අද උදෑසන දිවයිනට පැමිණි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඔහුගේ ආධාර කරුවනු විසින් උණුසුම් ලෙස පිළිගත් ආකාරය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + 4 =