ගොවි ණය මුළුමනින් ම කපා හැරේ. පොහොරත් සම්පූර්ණයේන ම නොමිලේ.

0
6830
- Advertisement -

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේ දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජයගතහොත්, ගොවි ණය සම්පූර්ණයෙන් ම කපා හරින බවත්, සහලින් රට ස්වයංපෝෂිත වන තුරු නොමිලේ පොහොර ලබා දෙන බවත්, මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

අනුරාධපුරයේ පැවති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දිනවීමේ ජන රැළිය අමතමින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ ය.