ගොවියන්ට පොහොර නෑ විතරක් නෙවෙයි; දරුවන්ට ත‍්‍රීපෝෂ ටිකත් නෑ..!

0
157
- Advertisement -

ගොවියන්ට පොහොර නෑ
විතරක් නෙවෙයි;
දරුවන්ට ත‍්‍රීපෝෂ ටිකත් නෑ..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + one =