ගොවියන්ගේ වැඩි මනාපය පෞද්ගලික මෝල් හිමියන්ට.

0
444
- Advertisement -

මෙවර මහකන්නයේ වී අස්වැන්නෙන්, මෙටි‍්‍රක් ටොන් ලක්ෂ එක හමාරක් පමණක් මිලදී ගැනීමට වී අලෙවි මණ්ඩලය බලාපොරොත්තු වූවත්, මේ වන තෙක් ඔවුන්ට මිලදී ගැනීමට හැකි වී ඇත්තේ වී මෙටි‍්‍රක් ටොන් දහතුන් දහසකට ආසන්න ප‍්‍රමාණයක් පමණක් බව වාර්තා වේ.

රජය, වී සදහා රුපියල් පනහක සහිතක මිලක් නියම කර තිබුණද, වී අලෙවි මණ්ඩලය, ගොවියන්ගේ වී අස්වැන්නේ ප‍්‍රමිතිය පිළිබදව දක්වන සැලකිලිමත් භාවය, පෞද්ගලික සහල් මෝල් හිමියන් නොදැක්වීම නිසා, ගොවියෝ වැඩිපුර පෞද්ගලික සහල් මෝල් හිමියන්ට වී තොග ලබා දීමට වැඩි නැඹුරුතාවයක් දක්වන බව පැවසේ.

එසේම, වී අලෙවි මණ්ඩලයට වී ලබා දීමේ දී, කුඹුරේ සිට, අදාල මධ්‍යස්ථානයට ගොවියන් විසින් වී තොග රැුගෙන යා යුතුය. නමුත්, පෞද්ගලික මෝල් හිමියෝ, කුඹුරටම පැමිණ වී තොග රැුගෙන යයි. මෙබදු කාරණා මතා, වී අලෙවි මණ්ඩලය බලාපොරොත්තුවන ප‍්‍රමාණයට ගොවියන්ගෙන් වී මිලදී ගැනීමට ඔවුන්ට හැකි වන්නේ නැත..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + 2 =