ගොනා හැරෙන්නේ පොල් පැලේටම තමයි. මරණ දඩුවම ලැබුවත් කල් කි‍්‍රයාව හොද නං නිදහස් කරනවාලූ..!

0
41
- Advertisement -
Share
57 / 100

ගොනා හැරෙන්නේ පොල් පැලේටම තමයි. මරණ දඩුවම ලැබුවත් කල් කි‍්‍රයාව හොද නං නිදහස් කරනවාලූ..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 12 =