“ගේන්න යන අළුත් ව්‍යවස්ථාවෙන් – 13 වන සංශෝධනය පූර්ණ වශයෙන් බලාත්මක කළ යුතුයි.” ඇමති ඩග්ලස්දේවානන්්ද

0
418
- Advertisement -

“ගේන්න යන අළුත් ව්‍යවස්ථාවෙන් – 13 වන සංශෝධනය පූර්ණ වශයෙන් බලාත්මක කළ යුතුයි.” ඇමති ඩග්ලස්දේවානන්්ද


ජාතික ප‍්‍රශ්නය සදහා 13 වන ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්පූර්ණ වශයෙන් බලාත්මක කිරීම තමන් අපේක්ෂා කරන බව, අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා පවසයි.
වෙනත් ද්‍රවිඩ දේශපාලන පක්ෂ මෙන්, ඉටු කළ නොහැකි ඉල්ලීම් තමන් ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් නොකරන බවත්, තමන් ඉල්ලා සිිටින්නේ 13 බලාත්මක කරන ලෙස පමණක් බවත් ඒ මහතා පවසයි.

රජය, නව ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන ඒමට කටයුතු කරමින් සිටියි.

එහිදී උතුරු නැගෙනහිර ජීවත් වන දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන්, 13 වන ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පූර්ණ වශයෙන් බලාත්මක වන ආකාරයේ යෝජනා මාලාවක් තමන් ඉදිරිපත් කරන බව ඔහු පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 1 =