ගෙවුණු පැය විසිහතර තුළ ඉරානයෙන් මරණ 200 ක් – ඉන්දියාවෙන් මරණ 467 ක් වාර්තා වේ.

0
542
- Advertisement -

ගෙවුණු පැය විසිහතර තුළ
ඉරානයෙන් මරණ 200 ක් – ඉන්දියාවෙන් මරණ 467 ක් වාර්තා වේ.

ගෙවුණු පැය විසිහතර තුළ, කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් ඉරානය තුළ මිය ගිය ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 200 ක් බව වාර්තා වේ. වසංගතය ව්‍යාප්ත වීම ආරම්භ වීමෙන් පසුව, එක් දිනක් තුළ ඉරානයෙන් වාර්තා වූ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව එයයි.

එමෙන්ම, ගෙවුණු පැය විසිහතර තුළ, වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් ඉන්දියාවේ සිදුව තිබෙන මරණ සංඛ්‍යාව 467 කි. ඉන්දියාව තුළ මේ වන විට සිදුව ඇති කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව විසි දහස ඉක්මවා යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + 8 =