ගෙවුණු පැය විසිහතරට ඇදිරිනීතිය කඩ කල පුද්ගලයන් 1815 ක් අත් අඩංගුවට.

0
352
- Advertisement -

ගෙවුණු පැය විසි හතරක කාලය තුළ ඇදිරි නීතිය කඩ කළ පුද්ගලයන් 1815 ක් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ. මෙම කාල සීමාව තුළ අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙන වාහන සංඛ්‍යාව 595 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + 6 =