“ගූගල් බැලූන් ව්‍යාපෘතිය සහ ටැබ් පරිඝණක බෙදා දීමේ ව්‍යාපෘතිය කඩාකප්පල් කළේ මෛත්‍රී..!” රුවන් විජේවර්ධන

0
896
- Advertisement -

“ගූගල් බැලූන් ව්‍යාපෘතිය සහ ටැබ් පරිඝණක බෙදා දීමේ ව්‍යාපෘතිය
කඩාකප්පල් කළේ මෛත්‍රී..!” රුවන් විජේවර්ධන

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අළුත් තාක්ෂණයට වෛර කළ බවත්, ඔහු විසින්, පැවති රජය යටතේ දියත් කළ ව්‍යාපෘති රැසක් කඩාකප්පල් කළ බවත් හිටපු අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන පවසයි.

හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් දියත් කළ ගූගල් බැලූන් ව්‍යාපෘතියට තමන්ද සම්බන්ධව සිටි බව පැවසූ හිටපු අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන, එම ව්‍යාපෘතිය කඩාකප්පල් කිරීමට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කටයුතු කළ බව පවසයි.

එමෙන්ම, පාසල් දරුවන්ට ටැබ් පරිඝණක ලබා දීමේ වැඩසටහනද හිටපු ජනාධිපතිවරයා මැදිහත් වී කඩාකප්පල් කළ බවට ඔහු චෝදනා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 4 =