ගුවන් හමුදා සෙබළෙකුටත් වෛරසය ආසාදනය වේ.

0
1145
- Advertisement -

කටුනායක ගුවන් හමුදා කදවුරට අනුයුක්ත ගුවන් හමුදා සෙබළෙකුටද කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වේ.

ගුවන් හමුදා සෙබළෙකුට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වූ පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

දැනට අදාල සෙබලා හුදෙකලා කොට තබා ඇති අතර, තවත් ගුවන් හමුදා සාමාජිකයන්ගේ පිරිසකගේ පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ වාර්තා ලැබීමට නියමිතව ඇති බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + 11 =