ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සභාපතිධූරයෙන් ඉවත්වන්නැයි ජගත් වික‍්‍රමසිංහට දැනුම් දෙයි..!

0
656
- Advertisement -

ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සභාපතිධූරයෙන් ඉවත්වන්නැයි ජගත් වික‍්‍රමසිංහට දැනුම් දෙයි..!

ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සභාපති, ජගත් වික‍්‍රමසිංහ මහතාටත් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයටත් වහාම ඉල්ලා අස්වන ලෙස, විෂයභාර අමාත්‍යවරයා වන කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා විසින් දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා වේ.

ගුවන් විදුලි සංස්ථාව තළ සිදුව ඇති අක‍්‍රමිකතා කිහිපයක් මෙම ඉවත් කිරීමට හේතු වී ඇති බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − five =