ගුවන් තොටුපළ පී.සී.ආර් රසායනාගාරයවිදේශීය සමාගමකට විකිණීමේ කුමන්ත්‍රණයක්..!

0
220
- Advertisement -

ගුවන් තොටුපළ පී.සී.ආර් රසායනාගාරයවිදේශීය සමාගමකට විකිණීමේ කුමන්ත්‍රණයක්..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − one =