ගියවර තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශය 90%ක්. මෙවර එය 50% ක් දක්වා පහත වැටී තිබේ.

0
1331
- Advertisement -

ගියවර තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශය 90%ක්.
මෙවර එය 50% ක් දක්වා පහත වැටී තිබේ.

මෙවර තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශය 50% ක් දක්වා අඩුව ඇති බව, දෙරණ 360 වැඩසටහනේ දී ප්‍රකාශ විය.

වැඩසටහන මෙහෙයවන නිවේදිකාව පවසා සිටියේ, ගියවර, තැපැල් ඡන්දය සදහා ලියාපදිංචි වූවන්ගෙන් 90%ක් පමණ ඡන්දය පාවිච්චි කර තිබුණු නමුත්, මෙවර එය 50% දක්වා පහත වැටී ඇති බව ඔවුන්ට දැනගන්නට ලැබී ඇති බවයි.

වැඩසටහනට එක්ව සිටි නාමල් රාජපක්ෂ මහතා එම ප්‍රකාශය ප්‍රතික්ෂේප නොකළ අතර, තැපැල් ඡන්දය වැටීම 50 % ක් දක්වා අඩුවීමට හේතු ලෙස ඔහු දකුණු කිහිපයක් ගෙනහැර පාමින් සංවාදයට එක් වූවේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − fourteen =