ගිනි ගත් නැව අයත් දේශීය නියෝජිත ආයතනයේ සභාපති ඇප මත මුදාහරියි..!

0
240
- Advertisement -

ගිනි ගත් නැව අයත්
දේශීය නියෝජිත ආයතනයේ සභාපති
ඇප මත මුදාහරියි..!

අපරාධ පරීක්ෂන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අත්අඩංගුවට ගත් එක්ස්ප‍්‍රස් පර්ල් නෞකාව අයත් සමාගමේ දේශීය නියෝජිත ආයතනයේ සභාපති අර්ජුන හෙට්ටිආරච්චි, කොළඹ මහාධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව ඇප මත නිදහස් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − one =