ගැසට් කරපු විස්ස වෙනුවට, වඩාත් හොඳ අළුත් විස්සක් ගේන බවට ජනාධිපති තුමා පොරොන්දු වුණා. ගෙවිදු කුමාරතුංග

0
338
- Advertisement -

ගැසට් කරපු විස්ස වෙනුවට වඩාත් හොඳ අළුත් විස්සක් ගේන බවට
ජනාධිපති තුමා පොරොන්දු වුණා. ගෙවිදු කුමාරතුංග

දැනට ගැසට්කර තිබෙන විසිවන සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන්, භික්ෂූන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ ජාතික සංවිධානවලින් එල්ල වී තිබෙන විරෝධය සැලකිල්ලට ගනිමින්, එම සංශෝධන කෙටුම්පතේ ඇති දුර්වලතා ඉවත් කර, වඩාත් හොඳ අළුත් විසිවන සංශෝධනයක් ගැසට් කිරීමට ජනාධිපතිතුමා තීරණය කර ඇති බව, යුතුකම සංවිධානයේ කැදවුම්කරු ගෙවිදු කුමාරතුංග පවසයි.

පසුගිය සෙනසුරාදා දිනයේ දී තමන් ඇතුළු පිරිසක් හමු වූ අවස්ථාවේ දී ජනාධිපති තුමා මේ බව පැවසූවේ යැයි ගෙවිදු කුමරතුංග කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 3 =