ගාලු පාර වසා දමයි

0
828
- Advertisement -

මොරටුව ප්‍රදේශයේ පැවැත්වෙන විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් ගාලු පාර තාවකාලිකව වසා දැමේ