ගාමිණී ලොකුගේ ගේ මුස්ලිම් විරෝධය අසරණ රෝගීන්ගේ පිටින් යයි

0
1469
- Advertisement -

ජාතික රෝහල, කළුබෝවිල රෝහල සහ මහරගම අපේක්ෂා රෝහලට පැමිණෙන අසරණ රෝගීන් වෙනුවෙන් නොමිලයේ ආහාර ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය වහාම කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවීමට ”ජනපෝෂ පදනම” තීරණය කර තිබේ. ඔවුන් එම තීරණය ගෙන ඇත්තේ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ගාමිණී ලොකුගේ විසින් ජනපෝෂ පදනමට එරෙහිව එල්ල කර තිබෙන පදනම් විරහිත චෝදනාව හේතුවෙනි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ගාමිණී ලොකුගේ පවසා තිබුණේ, මුස්ලිම් සංවිධාන විසින් රෝහල් අසල නොමිලයේ ආහාර බෙදා දීම පිළිබඳව රජය වහාම සොයා බැලිය යුතු බවයි. කෙසේ වෙතත්, ජනපෝෂ පදනම 2012 වසරේ සිට මෙම නොමිලයේ ආහාර ලබා දී මේ වැඩසටහන දියත් කර තිබේ.